Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

70645_120Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

(Μελέτες και Πειράματα από τη Σύγχρονη Έρευνα για τη Διεύρυνση της Συνείδησης)

Το βιβλίο Ψυχολογία του Μέλλοντος είναι το αποτέλεσμα σαράντα χρόνων έρευνας στις ασυνήθιστες καταστάσεις συνείδησης. Ο Stanislav Grof, ένας από τους θεμελιωτές της υπερατομικής ψυχολογίας, ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τη διερεύνηση της συνείδησης καταλήγοντας σε πρωτοφανή για την επιστημονική κοινότητα δεδομένα. Έχοντας αφετηρία προσωπικά του βιώματα, μελέτησε τη συμβολή των ψυχοτρόπων ουσιών στην ψυχοθεραπεία, εργασία η οποία υπήρξε πρωτοποριακή και τεκμηριώθηκε με κλινικές έρευνες.
Στα κεφάλαια του βιβλίου, εξετάζει τις ολοτροπικές καταστάσεις σε αρχαίους και ιθαγενείς πολιτισμούς και αναφέρεται στην ολοτροπική αναπνοή, μια ισχυρή μέθοδο θεραπείας και αυτοδιερεύνησης.
Καταθέτει την εργασία του με ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το θάνατο και τη συμβολή των ολοτροπικών εμπειριών στη συμφιλίωσή τους μαζί του.
Χαρτογραφεί εκ νέου την ψυχή προσθέτοντας δύο νέες περιοχές, την περιγεννητική και την υπερατομική, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του τραύματος της γέννησης και της φυλογενετικής μνήμης. Ασχολείται με τα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις μέσα από τις απώτατες μεταφυσικές ενοράσεις που δημιουργούν οι ολοτροπικές καταστάσεις. Τέλος, επιχειρεί να ερμηνεύσει τη σημερινή παγκόσμια κρίση και να συμβάλει στην επίλυσή της μέσα από την έρευνα της συνείδησης και την υπερατομική ψυχολογία.
Δίκαια ο Stanislav Grof θεωρείται αυθεντία στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και με την Ψυχολογία του Μέλλοντος αυτό αποδεικνύεται μία ακόμη φορά.

Σελίδες: 416
ISBN: 960-7928-60-1

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.