αναδρομές σε προηγούμενη ζωή

27 Ιαν: Ξενογλωσσία Ι

Ξενογλωσσία Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ιδέας πως η συνείδηση μας μπορεί να επιβιώσει του βιολογικού θανάτου αποτελούν τα περιστατικά ξενογλωσσίας που έχουμε στην διάθεση μας. Πρώτα όμως ας εξετάσουμε μία άλλη εκδοχή του φαινομένου…