Αμερικάνικος Εμφύλιος και Ομαδική Μετενσάρκωση.

Αυτή είναι μία προσπάθεια αναπαράστασης του βιβλίου της υπνοθεραπεύτριας Marge Rieder. Αφορά μία σπάνια περίπτωση ομαδικής μετενσάρκωσης.

 

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.