Έρευνα σε προηγούμενες ζωές.

Εδώ θα δείτε ίσως τη μοναδική στη διάθεση μας διάλεξη του καθηγητή Ian Stevenson του Πανεπιστημίου της Virginia. Εδώ θα δείτε τι ακριβώς μελετούσε αυτός ο πρωτοπόρος για σχεδόν πενήντα χρόνια μέχρι τον θάνατο του το 2007.

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.